Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
        
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Samorząd

Samorząd

 
2017-04-19

Gminny Program Rewitalizacji

- rewitalizacja_logo.jpg

Burmistrz Knyszyna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Knyszyn oraz projektu Diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Knyszyn.

 Zgodnie z art. 6 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Knyszyna zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 Zachęcamy również do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej Diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej Gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

 Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

-  mieszkańcy Gminy,

- mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

- organy władzy publicznej;

- inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 19 kwietnia do 19 maja 2017 roku w formie:

1.Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a.
drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@knyszyn.pl  wpisując w tytule „Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”

b. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”

c. bezpośrednio do pokoju nr 11 w Urzędzie Miejskim w Knyszynie w godzinach pracy Urzędu.

2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające omówienie zasad wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Knyszyn a także przedstawienie uwag, opinii w formie dyskusji i warsztatów.  Termin i miejsce spotkania: 10.05.2017r. godz. 14:00, sala konferencyjna

3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn w pok. 11 w godzinach pracy Urzędu.

 Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na Gminy Knyszyn wraz z załącznikami, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Knyszyn oraz formularz konsultacyjny dostępne są:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Knyszyn

- na stronie internetowej Gminy w zakładce Gminny Program Rewitalizacji

- w Urzędzie Miejskim w Knyszynie, pok. 11 w godzinach pracy urzędu.

 Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej Gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

 

Burmistrz Knyszyna

/Jarosław Antoni Chmielewski/

Dokumenty do pobrania:

Formularz_uwag_konsultacje_Komitet_Rewitalizacji_19.04.2017

Projekt_uchwały_do_konsultacji_wyznaczenia_obszaru_zdegradowanego_rewitaliacji_19.04.2017

Formularz_konsultacyjny_do_uchwały_obszar_zdegradowany_diagnoza_19.04.2017

Zał_do_projektu_uchwały_wyznaczenie_obszaru_Kalionówka_Kościelna_19.04.2017

Zał_do_projektu_uchwały_wyznaczenie_obszaru_Knyszyn_Zamek_19.04.2017

Zał_do_projektu_uchwały_wyznaczenie_obszaru_Knyszyn_miasto_19.04.2017

Zał_do_projektu_uchwały_wyznaczenie_obszaru_Zofiówka_19.04.2017

Diagnoza_Knyszyn_konsultacje_społeczne_19.04.2017

 

 
Powiat Moniecki - Film promocyjny
REWITALIZACJA
Mapa gminy
e-usługi
Przebudowa dróg Jaskra, Czechowizna
Razem lepiej
Śmieciowa rewolucja
Strefa Przedsiębiorcy
Projekt - Bądź pewna i niezależna
Projekt - Czym skorupka za młodu...
Projekt Polska-Litwa
Projekt teromodernizacji
Przebudowa ulic w Knyszynie
Królewski Gościniec Podlasia
Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi
Ciekawe Podlasie
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
środa, 23 sierpnia 2017
235 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży
Licznik odwiedzin: 0909134
Urząd Miejski w Knyszynie, Rynek 39, 19-120 Knyszyn, pow. moniecki, woj. podlaskietel.: +48.857279971, email: um@knyszyn.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x